За нас

AquaSource EOOD

1404 София • ж.к. „Гоце Делчев”
ул.„Костенски водопад” № 47 • ет. 1

 Телефон : ++359 2 858 16 46
Факс: ++359 2 859 31 69
info@aquasource.bg
Телефон 2: ++359 2 859 70 04
0 7003 1003 (на цената на един градски разговор)

 Понеделник - Петък
9.00 - 19.00 ч.
Всеки последен работен ден от календарния месец
9.00 - 17.30 ч.

 
 

Банкови сметки на AquaSource EOOD: 
 Българска Пощенска Банка: 
IBAN BG22BPBI79401046719901; 
 BIC код: BPBIBGSF 
 Първа Инвестиционна Банка: 
IBAN BG42FINV915010BGN0H3K6; 
 BIC код: FINVBGSF
 Обединена Българска Банка: 
IBAN BG31UBBS80021067192730; 
 BIC код: UBBSBGSF
Клиентски номер на "AquaSource" EOOD в EPay:
КИН – 7622194614