Uprava

Posvećeni zdravlju i prosperitetu
Rukovodstvo AquaSource-a

„Gradimo prema kvaliteti, a ne cijeni. U svijetu kompromisa, naši proizvodi i poslovna prilika nisu teme oko kojih se pregovara."

Arthur Spurling
Izvršni direktor

Arthur Spurling – Izvršni direktor

Arthur je od samih početaka, dio ove kompanije. Na njegovu inicijativu je prvi put uvezena Klamatska modrozelena alga u Veliku Britaniju. Ranije poslovno uspješan u industriji svježe hrane, strastveno je posvećen kvaliteti proizvoda, prirodnoj nutriciji, te širenju saznanja o dobrobiti naših proizvoda i poslovnoj prilici.

Oliver Spurling – Financijski direktor

Oliver je već 23 godina dio kompanije. Zaslužan je za podizanje snažne korporacijske strukture i financijske kontrole, koje su od nas učinile kompaniju kakva smo danas.

Lily Kutzarova - Glavna direktorica u Bugarskoj

U 23 godina, koliko je u AquaSource-u, pomogla nam je razviti jedno od danas, najuspješnijih tržišta. Kao uvažena članica Industrije direktne prodaje u Bugarskoj, sudjelovala je i u osnivanju Udruženja direktne prodaje Bugarske te nekoliko godina obnašala i funkciju predsjednice. Lily je zaslužna i za naše širenje na balkanskoj regiji.